perjantai, 29 huhtikuu 2022 07:17

Sijoitusvakuutuksen sivuuttaminen – oikeustila päätöksen KHO 2022:41 jälkeen

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksessä KHO 2022:41 ottanut kantaa tuloverolain 35 b §:n sijoitusvakuutuksen sivuuttamista koskevan sääntelyn soveltamisalaan. Päätöksessä omaksuttiin sääntelyn soveltamisalaa koskien aikaisempaa suppeampi tulkinta. Artikkelissa käydään lävitse päätöksen sisältö ja esitetään johtopäätökset päätöksen vaikutuksista aikaisempaan oikeustilaan.

Luettu 238 kertaa