lauantai, 07 touko 2022 08:12

Laki elinkeinotulon verottamisesta ja tulon määritelmä

EVL 4 §:n 1 momentin mukaan veronalaisia elinkeinotuloja ovat elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot. Tätä tulon määritelmää on pidetty verrattain mitään sanomattomana. Tulon määritelmällä on kuitenkin merkitystä useissa erilaisissa käytännön tilanteissa. Artikkelissa tarkastellaan korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännön pohjalta, millaiset osakeyhtiön saamat etuudet tai oikeudet eivät ole lainkohdassa tarkoitettuja rahanarvoisia etuuksia. Artikkelin lopussa EVL:ssa tarkoitettu tulo määritetään näiden havaintojen perusteella.

Luettu 278 kertaa