Kansainvälinen verotus

OECD julkaisi kesäkuussa 2018 kaksi päivitettyä siirtohinnoitteluohjeistusta, joista toinen käsittelee voitonjakamismenetelmän (Transactional Profit Split Method; PSM) soveltamista rajat ylittävissä etuyhteystilanteissa. Artikkelissa esitellään päivitetyn ohjeistuksen keskeistä sisältöä ja arvioidaan sen mahdollisia vaikutuksia verotuskäytäntöön. Huomiota kiinnitetään myös voitonjakamismenetelmän mahdolliseen rooliin markkinaehtoperiaatteen kehittämisessä vastaamaan paremmin nykyaikaisen kansainvälisen liiketoimintaympäristön vaatimuksia.

Artikkelissa esitellään väitöskirjatutkimusta liiketoimintamallin uudelleenjärjestelyn siirtohinnoittelusta Venäjän, Suomen ja Yhdysvaltain vero-oikeuden näkökulmasta. Tutkimuksessa tutkitaan ensinnäkin sitä, missä laajuudessa liiketoimintamallin muutos voi tulla siirtohinnoittelun kohteeksi Venäjän, Suomen ja Yhdysvaltain siirtohinnoittelusäännösten mukaan. Toisena merkittävänä tutkimuskysymyksenä on, miten markkinaehtoperiaatteen mukainen siirtohinta tulee määrittää tällaisille omaisuuserille, joiden katsotaan tulevan siirtohinnoittelun kohteeksi.

Artikkeli käsittelee emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU), yritysjärjestelydirektiivin (2009/133/EY) ja korko-rojaltidirektiivin (2003/49/EY) henkilöllisen soveltamisalan kannalta tärkeän termin, ”jäsenvaltiossa sijaitsevan yhtiön”, monitulkintaista määritelmää. Artikkeli keskittyy selventämään ”jäsenvaltiossa sijaitsevan yhtiön” määritelmän kolmatta edellytystä, jonka mukaan ”jäsenvaltiossa sijaitsevan yhtiön” on oltava velvollinen maksamaan jotain direktiiveissä listatuista veroista tai muuta veroa ilman vapautusta.

lauantai, 12 toukokuu 2018 17:05

Kansainvälisten veroasioiden palsta