Yritysverotus

sunnuntai, 12 touko 2019 07:26

Ajankohtaista IFRS-sääntelystä

Artikkelissa käsitellään Suomen Pankin entisen pääjohtajan Erkki Liikasen työtä IFRS Foundationin hallituksen puheenjohtajana, joka alkoi vajaa vuosi sitten. IFRS- sääntelyn osalta artikkelissa keskitytään IFRS 17:n Vakuutussopimukset ehdotettuihin muutoksiin (standardin muutos), taseen vieraan ja oman pääoman luokittelua koskevien periaatteiden selkeyttämiseen (keskustelupaperi), uudistuvaan IFRS- tuloslaskelman muotoon (hankkeen tähän mennessä tehtyjen alustavien päätöksien esittely) sekä konsernin sisällä tapahtuvien yhtiöiden yhdistämiseen (tutkimusvaiheessa tehtyjen linjausten esittely).

sunnuntai, 12 touko 2019 07:22

Koron käsite verotuksessa

Elinkeinoverolakiin sisältyviä korkovähennysoikeuden rajoittamista koskevia uusia säännöksiä mukaan lukien niihin sisältyvää koron määritelmää on sovellettu 1.1.2019 alkaen. EVL 18 a §:n korkoleikkurisäännöksen uudistuksen yhteydessä kansallisessa oikeus- ja verotuskäytännössä muodostunutta koron käsitteen määritelmää laajennettiin vain siltä osin kuin muutos oli veronkiertodirektiivin implementoinnista johtuen välttämätön. Artikkelissa tarkastellaan uuden EVL 18 a §:n 2 momentin mukaista koron määritelmää.

Artikkelissa käsitellään verotuksen ajankohtaisia erityiskysymyksiä. Artikkelissa tarkastellaan korkovähennysrajoitusten verotuksen ja kirjanpidon välisiä sidonnaisuuksia sekä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja verotuksessa. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien osalta käsitellään kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja kirjanpitolain säännöksinä ja kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja kirjanpitolain tulkinnassa. Kirjanpitolain tulkintaan vaikuttavien standardien osalta esille nostetaan uutena ilmiö, jota voidaan kutsua kansainvälisten tilinpäätösstandardien ”hiipimiseksi” kansallisen kirjanpitolain ja kirjanpitolain tulkinnan myötä elinkeinotulon verotuksen tulkinnaksi.