Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus

Artikkeli käsittelee arvonlisäveroryhmien ajankohtaisia asioita. Käsiteltäviä asioita ovat mm. ryhmien muodostamisen ja käyttämisen edellytykset. Artikkeli käsittelee myös rajat ylittäviä ryhmiä sekä pää- ja sivuliikerakenteiden käyttämiseen liittyviä tilanteita.

Arvonlisäverotuksesta on kuluneen vuoden sisällä annettu lukuisia korkeimman hallinto-oikeuden julkaistuja ratkaisuja. Artikkelissa käsitellään niistä joitain, kuten osakkeiden ja kiinteistön myyntiin liittyvien kulujen vähennyskelpoisuutta sekä kiinteistöihin ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä tapauksia.