Muu verotus

Suomessa on vuodesta 2012 alkaen ollut mahdollista tehdä kansalaisaloitteita. Vuoden 2019 loppuun mennessä aloitteita on tehty runsaat 1 000, joista noin 10 % on koskenut verotusta. Artikkelissa selvitetään, miten kansalaisaloitteet ovat jakautuneet verolajeittain ja tavoitteiltaan sekä millainen on ollut niiden suhde perustuslakiin ja EU-oikeuteen. Yksikään verotusta koskeva kansalaisaloite ei ole vielä johtanut lainmuutokseen. Artikkelissa tehdään myös vertailua kansanedustajien veroaloitteisiin.