Muu verotus

Kompensaatiotoiminnan suhde rahankeräyslainsäädäntöön on nykyisin riitainen. Vapaaehtoisiin päästökompensaatiomaksuihin liittyy myös monia vaikeita verotuksellisia tulkintaongelmia. Artikkelissa selvitetään palvelun myyjän, ostajan ja tuensaajan verotusta. Tarkastelu kattaa tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen ja lahjaveron. Nämä vero-ongelmat olisi syytä ratkaista rahankeräyslain muuttamisen yhteydessä.