Yritysverotus

Korkojen vähentäminen ja sen rajoittaminen on keskeinen aihe kansainvälistä verotusta koskevassa keskustelussa niin OECD:n, EU:n kuin muillakin foorumeilla. Suomessa tarve vähentämisen rajoittamiseen on johtanut EVL 18 a §:n säätämiseen. Lisäksi julkaistussa oikeuskäytännössä (esimerkiksi KHO 2016:71 ja 2016:72) on puututtu korkojen vähennysoikeuteen. VML 28 §:n soveltaminen on johtanut veron kiertämistä koskevaan keskusteluun. Veronkiertodirektiivin ohella eräät kansalliset ja kansainväliset esitykset tulevat johtamaan sääntelyn muuttamiseen lähitulevaisuudessa.