Arvonlisäverotus

lauantai, 02 tammikuu 2021 08:45

Yhteenliittymä arvonlisäverotuksessa - osa 1

Artikkelissa käsitellään arvonlisäverodirektiivissä ja arvonlisäverolaissa tarkoitettua yhteenliittymää, jota kutsutaan myös kustannustenjakoryhmäksi.  Yhteenliittymä voidaan muodostaa eräillä arvonlisäverosta vapautetuilla toimialoilla tuottamaan jäsenilleen arvonlisäverosta vapautettuja tukipalveluja, jotka olisivat ulkopuolisilta hankittuina arvonlisäverollisia ja vähennyskelvottomia jäsenille. Artikkelissa analysoidaan yhteenliittymän soveltamisedellytyksiä erityisesti unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa.

Artikkeli käsittelee arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumista kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta sekä sen edellytyksiä. Artikkelissa käydään läpi uusia korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä sekä aiheeseen liittyviä EUT:n tuomioita. Lisäksi arvioidaan niiden vaikutusta nykyiseen verotuskäytäntöön.