Kansainvälinen verotus

Korkein hallinto-oikeus on vuonna 2020 antanut viisi lopullisia tappioita ja sulautumistilanteita koskevaa päätöstä mukaan lukien vuosikirjaratkaisun KHO 2020:51. Artikkelissa tarkastellaan Euroopan unionin tuomioistuimen ja korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöjen pohjalta edellytyksiä, joiden on täytyttävä, jotta ulkomaisen tytäryhtiön tappio olisi lopullinen ja jotta se voisi rajat ylittävässä sulautumisessa siirtyä vähennettäväksi kotimaisen emoyhtiön Suomessa toimitettavassa verotuksessa. Lisäksi artikkelissa tehdään joitain vertailuja lopullisten tappioiden sulautumisessa siirtymistä koskevien tilanteiden ja Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä annetussa laissa tarkoitettujen tilanteiden välillä.

Tässä kaksiosaisessa artikkelissa tarkastellaan säästöhenkivakuutuksen ja kapitalisaatiosopimuksen (sijoitusvakuutukset) verotusta valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa. Artikkelin ensimmäisessä osassa käsitellään rajat ylittävien tilanteiden verotusta Suomen kansallisen ulkomaanvero-oikeuden näkökulmasta. Toisessa osassa käsitellään vakuutusten verotusta verosopimusoikeudessa ja EU-vero-oikeudessa sekä esitetään johtopäätökset.