Arvonlisäverotus

maanantai, 01 maaliskuu 2021 08:18

Etämyynnin arvonlisäverotusta koskeva uudistus

Artikkelissa selostetaan heinäkuun alusta voimaan tulevaa etämyynnin arvonlisäverotuksen uudistusta. Uudistus perustuu EU-lainsäädäntöön. Etämyyntiä koskevien säännösten uudistaminen on katsottu tarpeelliseksi, koska etämyynti jäsenvaltioiden välillä ja kolmansista maista on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Uudistuksen tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta ja EU:n alueelle sijoittautuneiden yritysten kilpailukykyä sekä varmistaa arvonlisäveron kannon tehokkuus. Lisäksi tavoitteena on vähentää yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista rasitusta ja suojata jäsenvaltioiden verotuloja.

Artikkelissa käsitellään osakkeiden hankinta- ja myyntikulujen arvonlisäveron vähennysoikeutta unionin tuomioistuimen ja kotimaisen oikeuskäytännön valossa. Tarkastelussa ovat erityisesti tilanteet, joissa emoyhtiö ostaa tai myy tytäryhtiönsä osakkeet. Artikkelissa arvioidaan sitä, mihin asioihin verotuskäytännössä pitäisi kiinnittää huomiota arvonlisäveron vähennysoikeutta näissä tilanteissa määritettäessä.