Arvonlisäverotus

Vahingonkorvauksen arvonlisäverokohtelu on lähtökohtaisesti selkeä: Jos kyse on aiheutetun vahingon korvaamisesta, suoritettu korvaus ei ole vastiketta minkään tavaran luovuttamisesta tai palvelun suorittamisesta, eikä siitä ole suoritettava arvonlisäveroa. Kokonaisuutena arvioiden asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen, kun huomioon otetaan muun muassa korvauksen monet perusteet sekä uusi oikeuskäytäntö.

torstai, 01 huhtikuu 2021 07:23

Sote–uudistus ja arvonlisäverotus

Artikkelissa käsitellään Sote-uudistusta ja siitä aiheutuvia muutoksia arvonlisäverotuksessa. Muutokset tulevat osittain voimaan tämän vuoden heinäkuun alussa ja osittain vasta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Tarkoituksena on toteuttaa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyvän toiminnan arvonlisäverokohtelu neutraalilla ja hallinnollisesti mahdollisimman yksinkertaisella tavalla.

Artikkelissa esitellään väitöskirja ”Tehokas ja neutraali arvonlisäverotus – digitaalinen talous, sosiaali- ja terveydenhuolto ja kestävä kehitys”, joka tarkastettiin Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa 18.6.2021. Väitöskirjassa tarkastellaan arvonlisäverotusta erilaisista mutta keskenään yhtenäisistä ja ajankohtaisista  näkökulmista. Keskeistä on se, että oikeusperiaatteiden roolia korostetaan, tarkastellaan ja painotetaan.

torstai, 01 huhtikuu 2021 07:18

Vastaväittäjän kommentti