Muu verotus

lauantai, 08 touko 2021 08:00

Juomapakkausvero (referee-artikkeli)

Artikkelissa luodaan lainopillinen katsaus eräiden juomapakkausten valmisteverosta annettuun lakiin. Asiaa valotetaan analysoimalla juomapakkausverolain soveltamisalaa, verovelvollisuutta, pienvalmistuksen verovapautta, juomapakkausveron tasoa, panttiin perustuvaa toimivaa palautusjärjestelmää sekä verottomuutta.

Kuntien asema veronsaajana mullistuu sote-uudistuksen yhteydessä vuonna 2023. Artikkelissa käydään läpi keskeiset muutokset. Kunnille maksettaviin veroihin liittyy myös pitemmällä tähtäyksellä erilaisia paineita ja uudistamistarpeita. Kirjoituksessa arvioidaan näitä kysymyksiä kuntien kaikkien nykyisten verotulolähteiden – kunnallisveron, kiinteistöveron ja yhteisöveron - osalta.