Arvonlisäverotus

Artikkelissa analysoidaan AVL 85 a §:n 1 momentin 1 kohdan tulkintaa. Lainkohdan mukaan henkilökuljetuksesta suoritettava vero on 10 prosenttia veron perusteesta, kun normaaliverokanta on AVL 84 §:n mukaan 24 prosenttia veron perusteesta. Perusongelma on siis se, onko kysymys alennetun vai yleisen verokannan piiriin kuuluvasta palvelusta. Tulkintaongelmia on aiheuttanut myös se, missä laajuudessa henkilökuljetuspalveluksi luettava palvelu kuuluu alennetun verokannan piiriin.