Arvonlisäverotus

Verkkokaupan arvonlisäverotuksen säädökset muuttuivat kaikissa EU-maissa 1.7.2021, kun arvonlisäveron erityisjärjestelmä One Stop Shop otettiin käyttöön. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa rajat ylittävää tavaroiden ja palvelujen kuluttajakauppaa harjoittavien yritysten hallinnollista taakkaa ja alv-velvollisuuksien hoitamista. Artikkelissa käsitellään erityisjärjestelmän pääpiirteet, ja analysoidaan järjestelmän käyttöönottoa Verohallinnon näkökulmasta. Lopuksi pohditaan VAT in the Digital Age -lainsäädäntöehdotuksen merkitystä One Stop Shopille.

Alustatalous luo uusia tulkintaongelmia arvonlisäverotukseen. Myyjän, välittäjän ja komissionäärin käsitteet on luotu hyvin toisenlaiseen liiketoimintaympäristöön, eikä niiden soveltumisesta alustataloustoimijoihin ole oikeuskäytäntöä. Näiden käsitteiden tulkintakäytännön nojalla voidaan kuitenkin luoda tulkintaohjeita siitä, miten käsitteitä tulisi soveltaa alustataloustoimijaan.

Artikkelissa analysoidaan arvonlisäverolain 78 §:n perusteella veron perusteesta vähennettävissä olevia oikaisueriä. Ensinnäkin vähennettävissä on muun ohella ostajalle annettu, verollista myyntiä koskeva vuosi- ja vaihtoalennus. Toiseksi veron perusteesta saadaan vähentää ostajalle verollista myyntiä koskevan sopimuksen mitätöimisen, peruuttamisen tai purkamisen johdosta annettu oikaisuerä. Kolmanneksi verollisena ilmoitettua myyntiä koskeva luottotappio on vähennettävissä veron perusteesta. Neljänneksi veron perusteesta saadaan vähentää palautetuista pakkauksista ja kuljetustarvikkeista suoritettu korvaus.