Verotusmenettely

keskiviikko, 30 maaliskuu 2022 07:36

Veropetokset ja kirjanpitorikokset tuomioistuimissa

Artikkelissa tarkastellaan rikoslain 29 luvun 1 §:n veropetosta ja 2 §:n törkeää veropetosta sekä 30 luvun 9 §:n kirjanpitorikosta ja 9 a §:n törkeää kirjanpitorikosta. Artikkelissa analysoidaan näiden rikosten rikosilmoitusten ja tuomioiden trendiä vuosina 2015–2019 sekä vuonna 2019 annettuja tuomioita käräjäoikeuksissa.

keskiviikko, 30 maaliskuu 2022 07:33

Verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n muutos

Artikkelissa käsitellään vuoden 2022 alusta voimaan tulleen verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n (siirtohinnoitteluoikaisusäännös) muutosta. Artikkelissa esitellään uudistetun pykälän sisältöä erityisesti uuden, liiketoimen määrittämistä koskevan 2 momentin ja uuden, liiketoimen sivuuttamista koskevan 3 momentin osalta. Lakimuutoksen myötä kansallisen siirtohinnoitteluoikaisusäännöksen soveltamisala on yhdenmukainen OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden ja Suomen verosopimuksiin sisältyvien, OECD:n malliverosopimuksen 9 artiklaa vastaavien määräysten kanssa.