Vakiopalstat

lauantai, 06 tammikuu 2018 08:25

Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet

utlyser härmed stipendier till stöd för skattevetenskaplig forskning. Stipendierna delas ut i mitten av maj 2018. Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet är upprättat genom en konvention mellan de nordiska länderna och har till syfte att främja nordiskt samarbete inom ramen för skatteforskning, särskilt med hänsyn till frågor av gemensamt nordiskt intresse. Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet stödjer såväl skattejuridisk som skattekonomisk forskning och samarbete.

lauantai, 06 tammikuu 2018 08:25

Kansainvälisten veroasioiden palsta

Ajantasainen katsaus Suomen eri verolajeja koskevista verosopimuksista sekä virka-apua veroasioissa koskevista sopimuksista. Palstalla käydään läpi myös merkittävät sopimuksia koskevat muutokset.

lauantai, 06 tammikuu 2018 08:24

EUT:n arvonlisäveropäätökset

Executive Director Maritta Virtanen ja Senior Manager Eija Tannila (Ernst & Young Oy) analysoivat tuoreimpia Euroopan unionin tuomioistuimen arvonlisäverotusta koskevia ratkaisuja ja niiden tulkintaa. EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännön harmonisoitua oikeudenalaa ohjaava vaikutus on merkittävä niin lain säätäjän kuin sen tulkitsijankin näkökulmasta. EUT:n oikeuskäytäntö tulee ottaa huomioon kaikessa arvonlisäverotusta koskevassa päätöksenteossa.

lauantai, 06 tammikuu 2018 08:23

EU-uutiset

OTT Janne Juusela (Asianajotoimisto Borenius Oy) sekä hallitusneuvos Tommi Parkkola (valtiovarainministeriö) kirjoittavat keskeisimmistä välitöntä verotusta ja arvonlisäverotusta koskevista uusista asioista. Muun muassa välitöntä verotusta koskevat EU-tuomioistuimen ratkaisut, komission ehdotukset ja niitä koskevat päätökset sekä arvonlisäverotukseen vaikuttavat uudistukset ja tulevat muutokset uutisoidaan tuoreeltaan Verotus-lehdessä.