Heikki Niskakangas

Heikki Niskakangas

maanantai, 29 toukokuu 2017 13:10

Vuosisadan verouudistuksesta neljännesvuosisata

Eriytetty tuloverojärjestelmä ja yritysverotuksen perinpohjainen uudistus ohittavat 1.1.2018 neljännesvuosisadan merkkipaalun. Pääomatulot saatettiin pohjoismaisen esimerkin mukaisesti yhtenäisen suhteellisen verotuksen piiriin, mutta ansiotulojen verotuksen uudistamiseen ei Suomessa uskaltauduttu. Yritysverotuksessa repaleinen veropohja tiivistettiin ja verokanta alennettiin 25 prosenttiin. Uudistuksen päälinjat ovat pitäneet näihin päiviin saakka, vaikka veropohjaa kohtaan on vuosien varrella tehty lukuisia hyökkäyksiä.

keskiviikko, 01 maaliskuu 2017 10:00

Rahoitusvastike tuloverotuksessa

Asunto-osakeyhtiön velkarahoitteisuus ja siihen liittyvä korkea rahoitusvastike mahdollistavat eräissä tilanteissa verojen säästämisen. Pääsäännön mukaan vuokranantaja voi vähentää rahoitusvastikkeen pääomatuloistaan, jos yhtiö vastaavasti tulouttaa kirjanpidossaan saamansa vastikkeet. Tästä säännöstä on kuitenkin poikkeuksia. Uudet oikeustapaukset selventävät sitä, milloin rahoitusvastike voidaan vähentää juoksevassa verotuksessa ja milloin se luetaan osaksi osakkeiden hankintamenoa.