Esko Linnakangas

Esko Linnakangas

lauantai, 07 touko 2022 08:14

Historia ja verotus

EATLP:n noin 800-sivuinen julkaisu History and Taxation – The Dialectical Relationship between Taxation and the Political Balance of Power (2022) on tärkeä uusi lähde oikeustieteellisessä verohistoriatutkimuksessa. Kirjassa on yleisraportin ja teemaraporttien lisäksi maaraportit 24:stä eurooppalaisesta valtiosta (mm. Suomesta) sekä USA:sta ja Japanista. Artikkelissa selostetaan piirteitä kansallisista raporteista ja esitetään kirjan synnyttämiä ajatuksia.

lauantai, 27 huhtikuu 2019 08:22

Maakunta- ja muista alueellisista veroista

Artikkelissa selvitetään, miten verotusoikeus jakautuu valtion, osavaltioiden tai maakuntien ja kuntien kesken Yhdysvalloissa, Saksassa, Sveitsissä, Tanskassa ja Ruotsissa. Sen jälkeen tarkastellaan Suomen tilannetta ja maakuntaveron säätämismahdollisuutta perustuslakimme kannalta.

Puuttumattomuusperiaate liittyy tutkimiskynnykseen ja silmien sulkemiseen vähäisiltä virheiltä. Sen lähisukulainen on suhteellisuusperiaate, jonka mukaan viranomaisen toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Yhdenvertaisuusperiaate rajoittaa puuttumattomuusperiaatetta. Perintö- ja lahjaverotuksessa puuttumattomuusperiaatteen normipohja on ollut heikompi kuin tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa. Salassa pidettävien viranomaisohjeiden vuotaminen on laitonta, mutta laitonta on myös ei-salassa pidettävien tietojen salaaminen.