Ossi Haapaniemi

Ossi Haapaniemi

Artikkelissa käydään läpi, mitä toimintavaihtoehtoja verovelvollisilla on tilanteissa, joissa verovelvollista koskeva lainvoimainen päätös vaikuttaa EU-oikeuden vastaiselta. Ensimmäisenä keinona on yleensä käytetty ylimääräistä muutoksenhakua eli lähinnä purkua, mutta myös menetetyn määräajan palauttamista on yritetty. Käytännössä vahingonkorvaus on osoittautunut toimivammaksi, ellei kyse ole ollut siitä, että ennakkoratkaisun pyytäminen EU-tuomioistuimelta on selvästi laiminlyöty, jolloin purku on menettelyvirheen perusteella menestynyt. Lisäksi artikkelissa käsitellään perusteettoman edun palautusta/hallintoriitaa sekä lyhyesti valitusta EIT:lle ja kantelua Euroopan komissiolle.