Männistö

Männistö

Arvonlisäverotuksessa ostajan vähennysoikeus ratkaistaan aineellisten ja muodollisten edellytysten perusteella. Edellytysten sisältö ja merkitys ovat muotoutuneet ja tarkentuneet erityisesti unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella. Artikkelissa käsitellään kyseisiä edellytyksiä. Lisäksi artikkelissa analysoidaan unionin tuomioistuimen ratkaisuja Suomen verolainsäädännön ja ratkaisukäytäntöjen valossa. Artikkelissa käsitellään myös veropetoksen, suhteellisuusperiaatteen ja veroviranomaisten toiminnan merkitystä kyseisten edellytysten arvioinnin yhteydessä.