Myllymäki

Myllymäki

Artikkelissa tarkastellaan, mitä kiinteistöverotuksessa on tapahtunut niiden kahdenkymmenenviiden vuoden aikana, joina nykyinen kiinteistöverolaki on ollut voimassa. Samalla arvioidaan lyhyesti kiinteistöverotusta koskevan sääntelyn toimivuutta ja sen ongelmia. Artikkelissa ennakoidaan myös sitä, mitä kiinteistöverotuksessa tulee mahdollisesti tapahtumaan tulevina vuosina.