Einari

Einari

Korkein hallinto-oikeus antoi joulukuussa 2018 siirtohinnoitteluasiassa vuosikirjaratkaisun (KHO 2018:173), jolla se linjasi edellytyksiä siirtohinnoitteluoikaisulle. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun voidaan nähdä tiukentavan jälkikäteen tehtävän siirtohinnoitteluoikaisun edellytyksiä antamalla verovelvollisen siirtohinnoitteludokumentaatiolle painoarvoa, kun verotuksen oikaisun yleisiä edellytyksiä arvioidaan. Artikkelissa käsitellään korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen taustoja ja tehtyjä tulkintoja sekä niiden mahdollisia vaikutuksia tuleviin siirtohinnoitteluriitoihin.