Pankka Lindgren

Pankka Lindgren

Vuoden 2014 alusta verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen on ollut mahdollista hakea muutosta suoraan korkeimmalta hallinto-oikeudelta ennakkopäätösvalituksella. Artikkelissa käydään läpi ennakkopäätösvalituksen kehityskaari aina lain valmistelusta nykypäivään sekä valitusprosessin eteneminen käytännössä. Lisäksi tarkastelussa ovat kaikki tapaukset vuosilta 2014-2018, joissa joko verovelvollinen, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö tai molemmat ovat vaatineet ennakkopäätösvalitusta.