Leena Äärilä

Leena Äärilä

Arvonlisäverotuksesta on kuluneen vuoden sisällä annettu lukuisia korkeimman hallinto-oikeuden julkaistuja ratkaisuja. Artikkelissa käsitellään niistä joitain, kuten osakkeiden ja kiinteistön myyntiin liittyvien kulujen vähennyskelpoisuutta sekä kiinteistöihin ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä tapauksia.