JanneMyllymäki

JanneMyllymäki

Vapaaehtoisia henkilövakuutuksia hyödyntäen tapahtuvaan säästämiseen ja sijoittamiseen on liittynyt veroetuja nykymuotoisen välittömän verotuksen voimaantulosta saakka. Artikkelissa tarkastellaan vakuutuksia hyödyntäen tapahtuvan säästämisen ja sijoittamisen veroetujen muutoksia sekä vakuutusten nykyisiä veroetuja.

Henkilöstörahasto tarjoaa yhden vaihtoehdon henkilöstön palkitsemiseen ja sitouttamiseen. Rahaston kautta tapahtuva sijoittaminen on toisaalta myös yksi välillisen sijoittamisen muoto. Artikkelissa tarkastellaan henkilöstörahaston verotusta koskevia kysymyksiä, erityisesti rahastolla saavutettavia veroetuja. Artikkelissa käsitellään lisäksi eräitä kirjanpitoa ja sosiaalivakuuttamista koskevia kysymyksiä.