Laaksonen

Laaksonen

Unionin tuomioistuin antoi tammikuussa 2021 tuomion asiassa C-484/19, Lexel AB. Tätä sinällään Ruotsin korkovähennysrajoitussääntelyä koskenutta asiaa tarkastellaan erityisesti siitä näkökulmasta, miten Unionin tuomioistuin huomioi ratkaisussaan Ruotsin sääntelyn tarkoituksen, eli aggressiivisen verosuunnittelun estämisen. Tarkasteluhuomioiden mahdollisia laajempia vaikutuksia pohditaan hybridisääntelyn ja yleisen veronkierron konteksteissa.