Paukku

Paukku

Verorikosasioissa tärkein kriteeri teon tuomittavuudelle on, paljonko veroa on vältetty. Vältetyn veron määrä lasketaan aineellisen vero-oikeuden normien perusteella. Näiden sääntöjen tulkinta voi kuitenkin tuottaa omia haasteitaan, ja vältetyn veron määrän laskemiseen onkin kehitetty oikeuskäytännössä omia tulkintasääntöjään, jotka sijoittuvat vero-oikeuden ja rikosoikeuden rajapintaan.