Tamminen

Tamminen

Kommenttipuheenvuorossa tarkastellaan niitä tehtäviä, joita Verohallinto pyrkii toimialakohtaisia viranomaisaloitteisia ohjauksia antaessaan toteuttamaan. Ohjaukset ovat osa Verohallinnolle lakisääteisesti kuuluvaa verotuksen toimittamista ja verovalvontaa koskevaa tehtävää. Verohallinto toki myös kuuntelee saamaansa palautetta ja pyrkii kehittämään toimintaansa tarkoituksenmukaisella tavalla.