Johanna Salmikivi

Johanna Salmikivi

Artikkelissa tarkastellaan yhteisöjen tuloverotusta koskevia Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön vuosina 2021–2022 tekemiä muutoksenhakuja. Muutoksenhakujen aiheet käsittelevät muun muassa erilaisia yritysjärjestelyjä koskevia tulkintakysymyksiä, jotka liittyvät liiketoimintakokonaisuuden muodostumiseen liiketoimintasiirrossa ja rahavastikkeen arvioimiseen sulautumisessa.