Väitöskirja-artikkelit
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Monenvälisen yleissopimuksen PPT-määräyksen EU-oikeuden mukaisuus

Kuvaus: Monenvälinen yleissopimus (Multilateral Instrument) veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tuli Suomessa voimaan 1. kesäkuuta 2019. Monenvälisellä yleissopimuksella saatetaan osaksi Suomen solmimia kahdenvälisiä verosopimuksia OECD:n BEPS-projektin tulokset. Merkittävin muutos, jonka yleissopimuksen hyväksyminen tuo Suomen verosopimuksiin, on yleinen väärinkäytösten vastainen määräys Principal Purpose Test (PPT). Euroopan unionin oikeus voi rajata jäsenvaltioiden mahdollisuuksia evätä verosopimusedut väärinkäytösten vastaisella säännöllä. Tässä artikkelissa tarkastellaan monenvälisen yleissopimuksen PPT-määräyksen yhdenmukaisuutta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen takaamien perusvapauksien kanssa.
Kirjoittaja: KTM, väitöskirjatutkija Elisa Veikkola
Julkaisuvuosi: 2019
Avainsanat: kansainvälinen verotus, BEPS-projekti, monenvälinen yleissopimus, Principal Purpose Test, väärinkäytösten estäminen, EU-oikeus, perusvapaudet
Powered by SobiPro