Väitöskirja-artikkelit

Osakeyhtiön sivuuttaminen veronkiertosäännöstä soveltamalla - tulkintaympäristön kehitys

Kuvaus: 1. Johdanto 1.1 Artikkelin kysymyksenasettelu 1980–90-luvuilla korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä päädyttiin useassa tapauksessa kohdistamaan osakeyhtiölle siviilioikeudellisesti kuuluva tulo yhtiön tuloksenmuodostumisen kannalta keskeisen luonnollisen henkilön tulona verotettavaksi. Tämä yhtiön sivuuttaminen perustui yleisen veronkiertosäännöksen soveltamiseen. Esillä olleissa ratkaisuissa yhtiön toiminnassa katsottiin olleen kyse yhtiön osakkeenomistajan ammattitoiminnasta, kuten lääkäri- tai konsultointitoiminnasta. Kun toiminta ei täyttänyt liiketoiminnalle ominaisina pidettyjä kriteerejä, kuten investointeja käyttöomaisuuteen, tai ollut liikevaihdolla mitattuna erityisen laajaa, tällaisen ammattitoiminnan harjoittamisen yhtiön nimissä ei katsottu vastaavan asian varsinaista tarkoitusta.
Kirjoittaja: KTM, väitöskirjatutkija Anette Ala-Lahti-Kataja
Julkaisuvuosi: 2020
Avainsanat: Osakeyhtiö, veronkiertosääntö, osakkeenomistaja, verolainsäädäntö, Verokannat
Sijainti: Henkilöverotus
Powered by SobiPro